fbpx

ค้นหา 3 Personal Value เพื่อเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

ค้นหา Personal Value เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

Personal Value

ความหมายของการมีชีวิตอยู่ คือ อะไร ? คำถามหนึ่งที่หลายคนมักจะใคร่ครวญกับตัวเองเมื่อใช้ชีวิตมาถึงวัยกลางคน

ผมเองก็เป็นคนในอีกหลายคนที่ตั้งคำถามนี้อยู่กับตัวเองบ่อยๆ กับเสียงที่ดังก้องอยู่ในหัวว่า “เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ?”

จนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-23/04/67) ได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop “การค้นหา Personal Value เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน” ที่จัดโดย Noburo (บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน ตัวจริงเรื่องแก้หนี้ ผ่านหลักความรู้คู่ทุน) ที่ได้เชิญคุณเพชร (อาจารย์ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์) มาเป็นกระบวนกรในการ Run Workshop ทั้ง 2 วัน

“เป้าหมายทางการเงิน” กับ “Personal Value”

ในช่วงเช้าวันแรกคุณเพชร ได้เชื้อชวนให้เราได้ใคร่ครวญในเรื่อง “เป้าหมายทางการเงิน” กับ “Personal Value” ผ่าน 4 คำถามด้วยกัน

  1. เป้าหมายทางการเงินของเราในตอนนี้ ?
  2. ที่มาของเป้าหมาย หรือ อะไรทำให้เราตั้งเป้าหมายนี้ ?
  3. ทำไมเป้าหมายนี้จึงสำคัญสำหรับเรา ?
  4. อุปสรรค หรือสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ ?

จากนั้นก็มีกระบวนการกลุ่มให้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในชุดคำถาม 4 ข้อ

  1. ใครคือคนสำคัญที่สุดสำหรับเรา ?
  2. สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคืออะไร ?
  3. ถ้ามีเงินไม่จำกัด อยากใช้ชีวิตแบบไหน กับใคร ?
  4. ถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน อยากทำงานอะไร ?

ระหว่างที่พูดคุยกันก็ให้เรากลับมาตระหนักรู้ในการสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่าอะไรคือ Personal Value คุณค่าที่เรายึดถือ และใช้ในการดำรงชีวิตมาจนปัจจุบัน

สิ่งที่หล่อหลอมเราตั้งแต่เด็ก

ในช่วงบ่ายวันแรก คุณเพชร ได้ชักชวนให้เราทบทวนความทรงจำในอดีตตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยว่า

อะไร คือ คำสอนของคนในครอบครัวเรา? ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็ก จนการเป็นสิ่งที่เรายึดถือในการดำเนินชีวิตของเรา หรือเรียกได้ว่ากลายมาเป็น Personal Value ของเรา

นอกจากคำสอนของคนในครอบครัวเราแล้ว ผมก็ยังได้ทบทวนตัวเองเพิ่มเติมอีกว่า

มีทั้งคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ”

มีทั้งอุดมการณ์ของที่ทำงานที่ว่า

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

คำสอนต่างๆเหล่านี้ ต่างก็มีส่วนหล่อหลอมกลายเป็น Personal Value ของเรา

ปิดท้ายวันแรกคุณเพชรได้ฝากการบ้านให้เราไปคัดเลือก Personal Value ต่างๆที่มีในตัวเรา คัดให้เหลือ 3 Personal Value

เชื่อมโยง “Personal Value” กับ “เป้าหมายทางการเงิน”

ในช่วงเช้าวันที่สอง ทุกคนที่ได้เข้าอบรมร่วมกันต่างคนต่างได้มาแชร์ Personal Value 3 ข้อของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือก 3 ข้อนี้มาเป็น Personal Value หลักของเรา

จากนั้นคุณเพชร ได้ชักชวนให้เราให้น้ำหนัก Personal Value ทั้ง 3 ข้อ ถ้าจะให้รวมกันได้ 100% จะให้น้ำหนักแต่ละข้อกี่ %

ขั้นต่อมาก็ให้เรากลับไปที่กระดาษแผ่นแรกที่เขียนเรื่องเป้าหมายทางการเงิน เพื่อทบทวนว่า

“เป้าหมายทางการเงิน” สอดคล้องกับ “Personal Value” ของเราหรือไม่ ?

สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ในช่วงบ่ายวันที่สอง คุณเพชรให้เราฝึกกระบวนการ Scenario Thinking คิดเพื่อให้เห็นภาพว่า

“ถ้าเราเริ่มลงมือทำ จะเกิดอะไรขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อชีวิตเรา ?”

“ถ้าเราไม่ทำ จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา ?”

แล้วลงมือวาดภาพออกมา จากนั้นก็จับกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

“Personal Value” กับการดำเนินชีวิต

สิ่งที่ได้จาก Workshop 2 วันนี้ ทำให้ผมได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง และสิ่งที่ได้เป็น Personal Value 3 ตัวหลัก ไม่เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองในเรื่องพฤติกรรมการใช้เงิน แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตผมอีกด้วย

สุดท้ายขอขอบคุณ

Noburo (บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน ตัวจริงเรื่องแก้หนี้ ผ่านหลักความรู้คู่ทุน)

คุณเพชร (อาจารย์ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์)

ที่ได้จัดกิจกรรม Workshop ดีๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

“นายเรียนรู้”

บุญเลิศ คณาธนสาร

www.nairienroo.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *