เจาะลึก DISC บริหารตน บริหาร คน บริหาร ทีม รู้จักคน รู้จักทีม โค้ชอ้อย ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพัธุ์ คอร์ส พัฒนา ทักษะ การ บริหาร เปิดแล้ว Public Training by A@LERT Learninf and Consultant นายเรียนรู้

รู้จักคน รู้จักทีม ด้วย “DISC” รบกี่ครั้งก็ชนะ (คอร์สทักษะการบริหาร)

รู้เขารู้เรา ด้วย “DISC” รบกี่ครั้งก็ชนะ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เราต่างต้องการความสำเร็จ และไม่มีใครอยากถูกต่อต้าน […]

อ่านต่อ