fbpx
เจาะลึก DISC บริหารตน บริหาร คน บริหาร ทีม รู้จักคน รู้จักทีม โค้ชอ้อย ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพัธุ์ คอร์ส พัฒนา ทักษะ การ บริหาร เปิดแล้ว Public Training by A@LERT Learninf and Consultant นายเรียนรู้

รู้จักคน รู้จักทีม ด้วย “DISC” รบกี่ครั้งก็ชนะ (คอร์สทักษะการบริหาร)


รู้เขารู้เรา ด้วย “DISC” รบกี่ครั้งก็ชนะ


การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เราต่างต้องการความสำเร็จ และไม่มีใครอยากถูกต่อต้าน ดังนั้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็น และจุดแรกที่จะนำไปสู่สิ่งนั้น คือ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ( รู้จักคน รู้จักทีม )

เจาะลึก DISC บริหารตน บริหาร คน บริหาร ทีม รู้จักคน รู้จักทีม โค้ชอ้อย ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพัธุ์ คอร์ส พัฒนา ทักษะ การ บริหาร เปิดแล้ว Public Training by A@LERT Learninf and Consultant นายเรียนรู้

“เข้าใจคน” เข้าใจอะไร?

การเข้าใจธรรมชาติหรือลักษณะนิสัยของตัวเอง ทำให้เราเห็นข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดของตัวเองเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือขณะเดียวกันการรู้จักธรรมชาติผู้อื่น ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายมากขึ้น

จะเข้าใจได้ยังไง?

เริ่มจากวิธีใกล้ตัวที่สุดก็คือการสังเกตจากพฤติกรรม การแสดงออก การโต้ตอบ คำพูดที่เลือกใช้ น้ำเสียง ท่าทาง การตัดสินใจ รวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผม ซึ่งอาจจะทำให้เดาถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่ปัจจุบันก็มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธภาพและน่าเชือถือได้มากกว่า ผ่านการวิจัย เก็บสถิติ ทำการพัฒนาต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ซึ่งในที่นี้คือ DISC ซึ่งเป็นการจำแนกบุคลิกที่เด่นชัดออกเป็น 4 บุคลิกได้แก่

  • Dominance: มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย, เน้นผลสำเร็จ, กล้าเสี่ยง, ควบคุม, สั่งการ
  • Influence: เจ้าไอเดีย, เข้าสังคมเก่ง, ช่างพูดช่างคุย, มีชีวิตชีวา
  • Steadiness: สุภาพ, เห็นอกเห็นใจ, รักสงบ, เสียสละ
  • Conscientious: มีหลักการ, คิดวิเคราะห์, ระมัดระวัง, รอบคอบ, เก็บตัว

ในความเป็นจริงเราจะไม่เห็นคนคนหนึ่งมีบุคลิกแบบ D หรือ I หรือ S หรือ C แบบโดด เราทุกคนมีสัดส่วนของ DISC ผสมอยู่ แต่มีการเปรียบเปรยไว้ว่าหากบุคคลนั้นมีบุคลิกใดเพียงอย่างเดียวจะมีลักษณะดังนี้ D เขาจะเป็นนักฆ่าทั้งในและนอกสนามรบ, I เขาจะอยู่ในโลกจินตนาการแห่งไอเดียที่ไหนสักแห่งที่เราอาจเข้าไม่ถึง, S เขาจะปลีกวิเวกอยู่กับธรรมชาติ และ C เขาจะเป็นเซียนซุ่มเงียบอยู่ในถ้ำสักแห่ง

โดยหลักการแล้ว DISC เป็นการจัดกลุ่มบุคลิกภาพไม่ใช่แบ่งกลุ่มคน เพราะแต่ละคนมีส่วนผสมของทั้ง 4 บุคลิกภาพมากบ้างน้อยบ้าง การรู้เรื่อง DISC จะทำให้เราเข้าใจตัวเราและผู้คนที่เราเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการทำงาน ที่จะช่วยให้เรา รู้จักคน รู้จักทีม บริหารจัดการผู้ร่วมงานได้อยู่หมัด

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม

“การเจรจาโน้มน้าวเพื่อการผลลัพธ์ในงานด้วย DISC”

โค้ชอ้อย อาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ (ผู้เขียน)

#Certified Everything DiSC Facilitator

ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชและการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสาร

จี สุภาวดี (ผู้เรียบเรียง)

บทความแนะนำ

วิธี แก้ ปัญหา ของคน 4 ประเภท คุณเป็นประเภทไหน?

5 วิธีหนีความขัดแย้ง (Communication trick)

สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ

การสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้นำ

เป็นเพื่อนกับนายเรียนรู้

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงาน HR และการบริหารทีมงานได้ทันที!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ

เจาะลึก DISC บริหาร ตน คน ทีม Public Training นายเรียนรู้ A@lert Learning and Consultant โค้ชอ้อย อ.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ คอร์สพัฒนาทักษะการบริหาร

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@

Related Posts