fbpx
ปล่อย OSHO Freemind ฟรีมายด์

ปล่อย – OSHO : พลังแห่งการให้อภัยซ่อนอยู่ในความโกรธ การสำนึกผิด หมายถึง การตระหนักรู้ย้อนหลัง การสำนึกผิด หมายถึง การมองย้อนกลับไป การสำนึกผิดที่แท้จริง คือ การจดจำ การเข้าสู่รายละเอียดโดยตระหนักรู้ อย่างสมบูรณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น การสำนึกผิด คือ ? การสำนึกผิดหมายถึงการตระหนักรู้ย้อนหลัง การสำนึกผิดหมายถึงการมองย้อนกลับไป ท่านพลาดความตระหนักรู้ในชั่วขณะนั้น ท่านเต็มไปด้วยความไม่รู้ตัว ตอนนี้เรื่องราวสงบลงแล้ว ท่านสามารถนำความตระหนักรู้

Read More