fbpx

บริหารงานให้ได้ใจ ต้อง "ตาดูดาว เท้าติดดิน"

management_by_walking_around

คนที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารในองค์กร มักจะโดนผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนแคะอยู่เสมอว่า ทำตัวเหินห่าง ไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือสนใจงานประจำวันสักเท่าไหร่ ชอบทำตัวอยู่บนหอคอยงาช้าง

ดังนั้นการที่จะบริหารงานให้ได้ใจลูกน้องนั้นต้อง “ตาดูดาว เท้าติดดิน” ซึ่งในหลักการบริหารเรียกวิธีการทำงานสไตล์ถึงลูกถึงคนแบบนี้ว่า Management by Walking Around ซึ่งนอกจากจะได้ใจลูกน้องแล้ว ก็ยังได้ลงไปรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับคนทำงาน

ซึ่งการนำแนวการบริหาร Management by Walking Around มาใช้นั้น ผู้บริหารสูงสุดต้องมีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปให้ทุกคนทำงานไปในแนวทางเดียวกัน ไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันในเชิงบริหารในเรื่องอำนาจสั่งการ บางครั้งหลายคนอาจคิดน้อยใจไปได้ว่าโดน “ล้วงลูก”

ดูรายละเอียดหลักสูตร “Business Process Improvement by Lean Thinking”

สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant
คุณชลมารค (มิลค์) 098-763-3150
คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts