fbpx

Month: October 2022

ทำไมต้องตื่นตัวเรื่อง Growth Mindset

        Growth Mindset หรือกรอบความคิดเติบโต เป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองมากว่า 10 ปีโดยเริ่มจาก Carl S. Dweck ศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านบุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคมและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในอเมริกา โดยเขียนหนังสือชื่อ Mindset ซึ่งเป็นหนังสือติดอันดับขายดีในอเมริกามากกว่า 10 ปี...

ที่ทำงานในฝันของคนทุกวัย

       มนุษย์เราใช้เวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง/วัน  ถ้าตลอดชีวิตคนเราทำงานอย่างน้อย 40 ปี เราต้องทำงานเป็นเวลา 87,600 ชม. กินเวลาประมาณ 3,650 วัน ซึ่งนับเป็นเวลาไม่น้อยเลยกับการใช้เวลาในการทำงาน ด้วยเหตุนี้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายย่อมปรารถนาที่จะได้ทำงานในองค์กรดีๆ นายจ้างหรือองค์กรไหนสามารถออกแบบที่ทำงานในฝันให้คนอยากทำงานย่อมได้เปรียบในการดึงคนเก่งๆ มาร่วมงาน รวมถึงรั้งคนเก่งๆ...

บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย

บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย ก่อนเข้าเรื่องการบริหารอย่างไรให้ถูกใจคนทุกวัย ขอเริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติของคนวัยต่างๆ โดยแบ่งคนออกเป็น Generations ตามยุคสมัยที่เกิดและเติบโต ซึ่งจะมีลักษณะเด่นของแต่ละ Generation แตกต่างกันดังนี้    Silent Generation      รุ่นที่ต้องเผชิญกับสงครามโลก ชีวิตเริ่มต้นนับหนึ่งกับทุกสิ่งทุกอย่าง ก้มหน้าก้มตาทำงาน ยอมทำทุกอย่าง ขอมีเพียงบ้านสักหลังสำหรับครอบครัว และยึดมั่นทำตามกรอบแบบแผนประเพณี...