เด็ดเดี่ยว (Courage)

ช่วงเวลาต้นปีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใครหลาย ๆ คน ที่ยังทำงานประจำอยู่ เมื่อได้รับโบนัส ได้รับการปรับเงินเดือน อาจจะได้รับการโปรโมทหรือไม่ก็ตาม ? หลายคนคงคิดทบทวนกับตัวเองอยู่ว่าจะฝากอนาคตตัวเองไว้กับองค์กรนี้อีกหรือไม่ ? วันนี้ผมมีบางส่วนในหนังสือของ OSHO ที่ชื่อว่า “เด็ดเดี่ยว” มาถ่ายทอดให้ได้ขบคิดกัน “โดยพื้นฐานแล้ว ความกล้าหาญคือการเสี่ยง เสี่ยงจากสิ่งที่รู้จักไปยังสิ่งที่ไม่รู้จัก จากสิ่งที่คุ้นเคยไปยังสิ่งที่ไม่คุ้นเคย จากความสะดวกสบายไปยังความไม่สะดวกสบาย จากการเดินทางอย่างมีเป้าหมายไปสู่การเดินทางอย่างไร้จุดหมาย โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่ มันไม่ต่างอะไรจากการเดิมพัน แต่เพราะการเดิมพันครั้งนี้เท่านั้นที่จะทำให้ท่านรู้ว่าชีวิตคืออะไร” “จงจำไว้ว่าความกล้าหาญไม่ได้แปลว่าไม่มีความกลัว หากใครบางคนไร้ซึ่งความกลัว ท่านไม่อาจบอกได้ว่าเขากล้าหาญ ความกล้าหาญเกิดขึ้นได้ในมหาสมุทรของความกลัวเท่านั้น ความกล้าหาญเป็นเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรของความกลัว ความกลัวอยู่ที่ตรงนั้น แต่แทนที่จะจมอยู่กับความกลัว คนบางคนกล้าที่จะเสี่ยง นั่นคือความกล้าหาญ บางคนกลัวที่จะเข้าไปในความมืด แต่ไม่ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ยังเดินเข้าไป นั่นคือความหมายของคำว่ากล้าหาญ”   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : […]

ไม่มีคนสมบูรณ์แบบใน "คุรุวิพาษ์คุรุ"

เนื่องในวันครู อยากหยิบหนังสือที่ชื่อ “คุรุวิพากษ์คุรุ” ของ OSHO มาเป็นมุมมองหนึ่งที่สะท้อนความแตกต่างทางบริบทกับที่เป็นอยู่ในสังคมไทยที่การวิพากษ์วิจารณ์ครู อาจารย์ เป็นสิ่งที่ยังไม่เปิดกว้างเท่าไหร่ OSHO มีความกล้าหาญมากในการหยิบยกศาสดา และนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง มีสาวกที่ศรัทธาอย่างมั่นคง เช่น พระพุทธเจ้า, พระเยซู, คาริล ยิบราน, กฤษณะมูรติ ฯลฯ มาวิพากษ์วิจารณ์ในแก่นธรรมอย่างตรงไปตรงมา สิ่งที่ OSHO สะท้อนให้เราเห็นนั้น เป็นมุมมองที่ชวนคิด ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีคนใดที่เป็นคนสมบูรณ์แบบ 100% จงเปิดใจเรียนรู้ รับคำวิพาษ์ แล้วชีวิตจะตื่นรู้ เบิกบาน   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : […]

"CSR WAY บทเรียน แนวคิด ความมุ่งหวัง"

ในวันนี้ได้หยิบหนังสือที่ชื่อเรื่อง “CSR WAY บทเรียน แนวคิด ความมุ่งหวัง” ของอาจารย์เอนก นาคะบุตร เพื่อเติมเต็มความคิด และมุมมองต่าง ๆ ต่อด้าน CSR เพิ่มเติม ประเด็นเกริ่นนำของหนังสือเล่มนี้ มีที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น โครงการ CSR ที่จะประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรวมอย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องมีส่วนรวม (Participation) ในรูปแบบหุ้นส่วน (Partnership) ปัญหาที่ผ่านมาของภาคอุตสาหกรรม ก็คือ การละเลยการพัฒนาแบบมีส่วนรวมกับชุมชน การให้ความสำคัญในสิทธิชุมชน ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหา จะถูกแบ่งออกเป็น 4 บทด้วยกัน CSR บทเรียนจากซีกโลกตะวันตกสู่ไทย ธุรกิจไทยกับความรับผิดชอบสังคม สู่ความร่วมมือร่วมใจ กรณีศึกษา ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสังคม สาระสำคัญในเนื้อหาทั้ง 4 บท พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ เริ่มต้นจะกล่าวถึงจุดกำเนิดที่ก่อให้เกิดกระแสการเรียกร้องต่อภาคธุรกิจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มาจากการประชุม “เอิร์ธซัมมิต” ในปีค.ศ.1992 ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ที่ทำให้คำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” […]

เมื่อห้องเรียนกลับทาง

“เมื่อห้องเรียนกลับทาง” หนังสือเล่มเล็ก ๆ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด (อาจารย์ต้น) แห่งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในห้องเรียนในมุมมองใหม่ ๆ ที่ได้ทำให้ห้องเรียนมีชีวิตได้ทั้งความรู้ และความรู้สึก ผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วยความสนใจที่ว่า การเรียนการสอนอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยที่บางครั้งมีคนเข้าเรียนเป็น 100 คนขึ้นไป อาจารย์ต้นมีกระบวนการในการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน เนื้อหาในหนังสือ ส่วนหนึ่งอาจารย์ต้นนำมาจากบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์เขียนเล่าไว้ใน Facebook ส่วนตัว ด้วยภาษาง่าย ๆ ทำให้มีความรู้สึกราวกับว่าเราได้ไปนั่งเรียนอยู่ใน Class นั้นจริง ๆ นอกจากนี้อาจารย์ต้น ยังได้สอดแทรกแนวคิดที่มาของแต่ละเกม แต่ละกิจกรรมไว้อย่างน่าสนใจ โดยแก่นหลักแล้วอาจารย์จะหยิบยกปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นจึงค่อยสอดแทรกวิธีคิดในเรื่องเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง เข้าไปเป็นกลไกของเกม นับว่าเป็นการทำให้ผู้เรียนได้ขบคิดในการนำความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นับว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งสำหรับคุณครู อาจารย์ วิทยากร ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น จะได้เรียนรู้แนวคิดของอาจารย์ต้น แล้วนำไปปรับใช้กับห้องเรียนของตนเอง   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร […]

Book Review : เขียวเปลี่ยนโลก

ชื่อหนังสือ : เขียวเปลี่ยนโลก (The Truth about Green Business) ชื่อผู้เขียน : Gill Friend ชื่อผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สำนักพิมพ์ : โอเพ่นเวิลด์ส ราคา : 300 บาท ความคุ้มค่า : 3 ดาว (คะแนนเต็ม 5 ดาว) “เขียวเปลี่ยนโลก” หนังสือที่ฉายให้คุณเห็นถึงความจริง 52 ประการในการนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน หนังสือที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณว่าแท้ที่จริงแล้วการดำเนินการสู่ธุรกิจสีเขียวไม่ใช้ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน หนังสือที่จะพาคุณไปรู้จักแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสีเขียว และธุรกิจที่ยั่งยืน ตลาด LOHAS คือ อะไร ? เป็นแรงผลักดันต่อธุรกิจอย่างไร การดำเนินการตามจังหวะธรรมชาติ (The Natural Step) ถ้าหากทำกล่องใส่เฟอร์นิเจอร์ให้เล็กลง 1 เซนติเมตร จะเกิดอะไรขึ้น ? เริ่มต้นจากการทำบัญชีสิ่งแวดล้อม […]