fbpx

เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?

world

“เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?”

บ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ คือ สิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปสะสมเป็นมรดกให้ลูกหลาน

แต่มันเป็นแค่เพียงปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น

ส่วนในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม เป็นคำถามที่ชวนให้ครุ่นคิดว่า

“เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?”

ในบทความ “ปี 2050 ฤาจะเป็น อวสานวันสิ้นโลก ?” ได้แสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ภาวะโลกร้อนกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ” หากยังไม่มีการร่วมลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน

ข่าวภาวะความขัดแย้งทางการเมือง และการก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนควรหันมาสนใจในการพัฒนาทุนทางสังคม และทุนทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts