fbpx
หลักสูตร ฝึก อบรม Public Training Analytical and systematic thinking ALERT Learning and Consultant นายเรียนรู้ อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS หักสูตร ฝึก อบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน อบรม การสื่อสาร ตั้งเป้าหมาย KPIs พนักงาน strategic thinking lean management Analytical Thinking and Systematic problem solving อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร นายเรียนรู้ ALERT Learning and Consultant

การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS มาจาก คำถามง่าย ๆ ที่ทรงพลัง “5W1H”


คำถามง่าย ๆ ที่ทรงพลัง “5W1H” สู่ การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS


5W1H คำถามง่ายๆ สู่การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS หักสูตร ฝึก อบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน อบรม การสื่อสาร ตั้งเป้าหมาย KPIs พนักงาน strategic thinking lean management Analytical Thinking and Systematic problem solving อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร นายเรียนรู้ ALERT Learning and Consultant

5W1H คำถามง่ายๆ  ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงงาน

คำถามง่าย ๆ แต่สุดแสนจะทรงพลังใน การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS ก็คือ การตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ด้วยคำถาม “5W1H”

  1. “What” + “Why” – เพื่อค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานนั้น ทำอะไร ? ทำไมต้องทำ ? ทำอย่างอื่นทดแทนได้หรือไม่ ?
  2. “When” + “Why” – เพื่อพิจารณาลำดับการทำงานที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ทำตอนไหน ? ทำไมขั้นตอนนี้ต้องอยู่ลำดับนี้ ทำก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ได้หรือไม่ ?
  3. “Where” + “Why” – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน ทำที่ไหน ? ทำไมต้องทำที่นี่ด้วย ? สามารถย้ายไปทำงานที่อื่นได้หรือไม่ ?
  4. “Who” + “Why” – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคนที่ทำงาน ใครเป็นคนทำ ? ทำไมต้องเป็นคนนี้ทำ ? สามารถให้คนอื่นช่วยทำแทนได้หรือไม่ ?
  5. “How” + “Why” – เพื่อหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ขั้นตอนที่ทำอยู่ทำอย่างไร ? ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย ? มีวิธีการอื่นที่ง่ายและรวดเร็วกว่านี้ไหม ?

จะสังเกตได้ว่าในทุก ๆ หัวข้อจะต้องถามเน้นย้ำด้วยคำถาม “Why” เสมอ เพื่อค้นหาเหตุผลในสิ่งที่ทำอยู่

ECRS

เมื่อได้คำตอบจากการตั้งคำถามในแต่ละข้อแล้ว ให้เราลองใช้เทคนิค “ECRS” ใน การ ปรับปรุง งาน ด้วย ECRS สิ่งที่ทำอยู่ให้ดีกว่าเดิม

E – Eliminate

ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการทำงานออกไป (ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามชุดที่ 1 : “What” + “Why”)

C – Combine และ/หรือ R – Rearrange

ปรับขั้นตอนการทำงานใหม่ โดยอาจจะรวมงานเข้าด้วยกัน ทำไปพร้อม ๆ กัน (Combine) หรือจัดลำดับงานใหม่ (Rearrange) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ ลำดับขั้นตอนงานในภาพรวม ความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน และความเหมาะสมของบุคลากร (ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามชุดที่ 2 : “When” + “Why”, การตั้งคำถามชุดที่ 3 : “Where” + “Why” และการตั้งคำถามชุดที่ 4 : ” Who” + “Why”)

S – Simplify ปรับปรุงวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น (ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามชุดที่ 5 : “How” + “Why”)

ง่าย ๆ แค่นี้เองสำหรับเทคนิคการตั้งคำถาม “5W1H” และเทคนิคปรับปรุงงาน “ECRS” ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานที่ทำอยู่กันดูนะครับ

นายเรียนรู้

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (ผู้เขียน)

จี สุภาวดี (ผู้เรียบเรียง)

บทความแนะนำ

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง PDCA

ปรับปรุงได้ทุกงาน ด้วย “Lean Thinking”

เทคนิค การนําเสนองาน !! ย่อยให้ง่าย Lean ให้น้อย เห็นภาพรวม

เป็นเพื่อนกับนายเรียนรู้

สามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับปรุงงานและการบริหารทีมงานได้ทันที!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


เปิดลงทะเบียนแล้ว !!

หลักสูตร ฝึก อบรม Public Training Analytical and systematic thinking ALERT Learning and Consultant นายเรียนรู้ อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง


ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@


Related Posts