fbpx
FB 8 wastes

ความสูญเสีย 8 ประการ ลดได้ก็ ลี น กระบวน การ ทำงาน ได้ !


ความสูญเสีย 8 ประการ ลดได้ก็ ลี น กระบวน การ ทำงาน ได้ !


ในองค์กรใดๆ หากพบว่าได้เกิด ความสูญเสีย 8 ประการ ขึ้น จะทำให้ กระบานการ ทำงาน เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน องค์กร ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “Productivity Improvement” นั้น สิ่งสำคัญก็คือ การขจัด “ความสูญเสีย” ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ด้วยการใช้การใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เข้ามาค้นหาและขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน

8 wastes ความสูญเสีย 8 xitdki

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถจำแนกออกได้ 8 ประเภทด้วยกัน

  1. Defects – งานผิด คือ การทำงานผิดพลาด เกิดงานเสียเกิดขึ้น ต้องมาทำซ้ำใหม่
  2. Overproduction – ผลิตเกิน คือ การผลิตที่มากเกินไป เกินกว่าความต้องการของลูกค้า
  3. Waiting – คอยนาน คือ การรอคอยงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการก่อนหน้า หรือขั้นตอนก่อนหน้า ความเร็วในการทำงานไม่สอดคล้อง
  4. Non-Utilized Talent – ใช้คนไม่ตรงกับงาน คือ การที่ไม่สามารถใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เต็มประสิทธิภาพ
  5. Transportation – ย้ายบ่อย คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ หรือสินค้า โดยไม่จำเป็น
  6. Inventory – สต็อกบาน คือ มีการเก็บ Stock วัตถุดิบ หรือ Stock สินค้ามากเกินความจำเป็น
  7. Motion – เดิน เอื้อม หัน คือ การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งส่งผลทำให้ความสามารถในการทำงานมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
  8. Extra-processing – ขั้นตอนไร้ค่า คือ งานที่มีขั้นตอนมากเกินความจำเป็น หรือคุณภาพเกินกว่าความต้องการของลูกค้า

8 ความสูญเสียที่ได้กล่าวมานั้น เรียกย่อ ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ได้ว่า

“DOWNTIME”

หรือจะเรียกเป็นภาษาไทยให้คล้องจองกันก็ได้

“ย้ายบ่อย คอยนาน สต็อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไร้ค่า ใช้คนไม่ตรงกับงาน”

สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ในบรรดา ความสูญเสีย 8 ประการ  นี้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ Inventory และ Overproduction เพราะนอกจากจะทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับ มูลค่า Stock วัตถุดิบ, มูลค่าสินค้าระหว่างผลิต WIP (Work in Process) และมูลค่า Stock สินค้า แล้ว ยังเป็นเสมือนม่านลวงตาที่จะคอยหลอกเราว่ากระบวนการทำงานราบรื่นไม่มีปัญหา เพราะมีสินค้าพร้อมส่งลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แต่แท้ที่จริงแล้วภายในยังมีความสูญเสียอื่น ๆ อีกมากมาย

บทความโดย – อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (นายเรียนรู้)

เรียบเรียงโดย – จี สุภาวดี เจ๊ะหมวก

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร

“Business Process Improvement by Lean Thinking”

“7 Wastes – เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ”

บทความแนะนำอื่นๆ

ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร

“Economy of Speed” ไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ต้องรวดเร็ว

ปรับปรุงได้ทุกงาน ด้วย “Lean Thinking”

เป็นเพื่อนกับนายเรียนรู้

เพื่อปรึกษาการเลือกหลักสูตร In-House Training ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

และการพัฒนา Soft Skills ระดับผู้นำได้เลย!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


มาทำความเข้าใจถึง ลดการสูญเสีย โดยใช้ แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน เพื่อประสิทธิภาพใน กระบวนการ ทำงาน ใน

หลักสูตร การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) “Business Process Improvement by Lean Thinking”

โดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร จาก A@LERT Learning and Consultant

หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

098-763-3150 (คุณชลมารค)

081-711-3466 (คุณทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

Related Posts