บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย

บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย

บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย ก่อนเข้าเรื่องการบริหารอย่างไรให้ถูกใจคนทุกวัย ขอเริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติของคนวัยต่างๆ โดยแบ่งคนออกเป็น Generations ตามยุคสมัยที่เกิดและเติบโต ซึ่งจะมีลักษณะเด่นของแต่ละ […]

อ่านต่อ

สร้าง Growth Mindset ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ในฐานะของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าทางธุรกิจและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทุกคนมี Growth Mindset และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อให้ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกวันนี้

อ่านต่อ