fbpx

HR Talk

ทำไมต้องตื่นตัวเรื่อง Growth Mindset

        Growth Mindset หรือกรอบความคิดเติบโต เป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองมากว่า 10 ปีโดยเริ่มจาก Carl S. Dweck ศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านบุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคมและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในอเมริกา โดยเขียนหนังสือชื่อ Mindset ซึ่งเป็นหนังสือติดอันดับขายดีในอเมริกามากกว่า 10 ปี...

ที่ทำงานในฝันของคนทุกวัย

       มนุษย์เราใช้เวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง/วัน  ถ้าตลอดชีวิตคนเราทำงานอย่างน้อย 40 ปี เราต้องทำงานเป็นเวลา 87,600 ชม. กินเวลาประมาณ 3,650 วัน ซึ่งนับเป็นเวลาไม่น้อยเลยกับการใช้เวลาในการทำงาน ด้วยเหตุนี้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายย่อมปรารถนาที่จะได้ทำงานในองค์กรดีๆ นายจ้างหรือองค์กรไหนสามารถออกแบบที่ทำงานในฝันให้คนอยากทำงานย่อมได้เปรียบในการดึงคนเก่งๆ มาร่วมงาน รวมถึงรั้งคนเก่งๆ...

บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย

บริหารงานอย่างไร ให้ถูกใจคนทุกวัย ก่อนเข้าเรื่องการบริหารอย่างไรให้ถูกใจคนทุกวัย ขอเริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติของคนวัยต่างๆ โดยแบ่งคนออกเป็น Generations ตามยุคสมัยที่เกิดและเติบโต ซึ่งจะมีลักษณะเด่นของแต่ละ Generation แตกต่างกันดังนี้    Silent Generation      รุ่นที่ต้องเผชิญกับสงครามโลก ชีวิตเริ่มต้นนับหนึ่งกับทุกสิ่งทุกอย่าง ก้มหน้าก้มตาทำงาน ยอมทำทุกอย่าง ขอมีเพียงบ้านสักหลังสำหรับครอบครัว และยึดมั่นทำตามกรอบแบบแผนประเพณี...

สร้าง Growth Mindset ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้าง Growth Mindset ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรภายใต้แนวคิดที่ว่าศักยภาพของธุรกิจเกิดจากผลรวมของศักยภาพของสมาชิกทุกคนในองค์กร ศักยภาพของธุรกิจ = ศักยภาพของสมาชิกทุกคนในองค์กรรวมกัน การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้คือ “Growth Mindset” หรือกรอบความคิดแบบเติบโต  "Growth Mindset" เป็นจุดเริ่มต้นของนักเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร ผู้ที่มี Growth...