fbpx
ให้ Feedback ลูกน้อง อย่างไร...ไม่ให้ 'ผิดใจ' กัน ? (Trick for HR) Effective Feedback แบบนี้สิ ถึงจะเรียกว่า Feedback โค้ช อ้อย อาจารย์ ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ Alert Learning and Consultant นายเรียนรู้ public training in house training promotion

ให้ Feedback ลูกน้อง อย่างไร…ไม่ให้ ‘ผิดใจ’ กัน ? (Trick for HR)


ให้ Feedback ลูกน้อง อย่างไร…ไม่ให้ ‘ผิดใจ’ กัน ?


คนส่วนใหญ่มักหนักใจเมื่อต้องให้ feedback คนอื่น โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า วันนี้มีกรณีตัวอย่างของการให้ feedback ลูกน้องมาฝากค่ะ

ให้ Feedback ลูกน้อง อย่างไร...ไม่ให้ 'ผิดใจ' กัน ? (Trick for HR) Effective Feedback แบบนี้สิ ถึงจะเรียกว่า Feedback โค้ช อ้อย อาจารย์ ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ Alert Learning and Consultant นายเรียนรู้ public training in house training promotion

กรณีของ “ทินกฤต” ซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายลูกค้ารายใหญ่มา 7 ปี  ตัวเขาสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีผลงานชัดเจนทำให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ แต่เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทมีการประเมินศักยภาพผู้นำแบบ 360 องศา ปรากฏว่าทินกฤตได้รับการประเมินจากลูกน้องต่ำกว่ามาตรฐานในเรื่องการให้เวลา การสื่อสารและสอนงาน  ทินกฤตรับรู้ผลการประเมิน แต่ไม่กระตือรือร้นที่จะแก้ไข เพราะคิดว่าถึงไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เนื่องจากลูกค้าพอใจการดูแลของเขาในระดับดีมาก

หากคุณเป็นหัวหน้าของทินกฤตคงหนักใจ ไม่รู้จะ feedback คนเก่งมีผลงานอย่างไร จะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเลยมั้ย หรือจะพูดไปตรง ๆ ว่าหนักใจกับเรื่องที่ทินกฤตไม่ทำหน้าที่หัวหน้าที่ดีมาก  หรือจะส่งทินกฤตเข้าอบรมภาวะผู้นำ เพื่อให้เขาใส่ใจพัฒนาทีมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ผลการประเมินเป็นข้อเท็จจริงในการ feedback ทินกฤตก็อาจคิดว่าเป็นการ “จับผิด” ได้

กรณีทำนองนี้ หัวหน้าควร “จับถูก” เสียก่อน เพราะสิ่งที่ทินกฤตทำให้บริษัทได้ แสดงว่าเขามีทักษะใจบริการ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ต้องการแก้ปัญหาให้ลูกค้า รู้จักสินค้าของบริษัท ให้ความสำคัญต่อ KPI องค์กรมากๆ จากนั้นจึงค่อยบอกว่าต้องการให้เขาทำอะไร

การจะเข้าประเด็นว่าหัวหน้ามีอะไรอยากให้ทินกฤตช่วยหรือทำเพิ่ม ในกรณีนี้ก็เป็นเรื่อง การสร้างทีม สร้างคน ให้เวลาสื่อสาร สอนและโค้ชลูกน้องมากขึ้น หัวหน้าสามารถนำข้อมูลจากการประเมินมาพูดคุยด้วยหลักการง่ายๆ ที่เรียกว่า “SBI”  มาจาก Situation (สถานการณ์), Behavior (การกระทำ), Impact (ผลกระทบ) ในกรณีไม่ได้ทำการประเมิน 360 องศา หัวหน้าสามารถรวบรวมข้อมูล SBI จากการสังเกตหรือประเด็นที่เกิดขึ้น

จากกรณีของทินกฤตแสดงว่าลูกน้องต้องการเวลา ต้องการข้อมูลต้องการเรียนรู้งานจากทินกฤต สะท้อนว่าข้อมูลข่าวสารอาจไม่ทั่วถึง หรือการปรึกษาหารืออาจไม่ราบรื่น  เมื่อพูดคุยด้วย SBI แล้วก็จำเป็นต้องฟังความคิดมุมมองของทินกฤตด้วยว่าเกิดอะไร รู้สึกอย่างไร เช่น เขาอยากทำแต่ไม่มีเวลา หรือเขาคิดว่าลูกน้องบางคนไม่ชอบงาน หรือเขาสอนแล้วตามวิธีของเขา การรับรู้ข้อมูลจากทินกฤต จะทำให้หัวหน้าและทินกฤตเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง เช่น การบริหารจัดการเวลา การมอบหมายงาน ทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษา ทักษะการสื่อสารเป้าหมาย ทักษะการโน้มน้าวจูงใจทีม ฯลฯ และช่วยกันแก้ปัญหาได้เหมาะสม

สุดท้ายนี้การ ให้ Feedback ลูกน้อง เป็นเรื่องจำเป็น  Feedback ที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้ลูกน้องทำงานเป็น ทำงานเก่ง ก้าวหน้า ภูมิใจในตนเอง และแน่นอน! ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในทีม

โค้ชอ้อย – อาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ (ผู้เขียน)

Certified Everything DiSC Trainer ICF PCC Coach

ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการสื่อสาร

จี สุภาวดี (ผู้เรียบเรียง)

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตร

“Effective Feedback for Manager”

“Coaching & Feedback Skill for Leader”

“Effective Performance Feedback and Coaching”

เป็นเพื่อนกับนายเรียนรู้

เพื่อปรึกษาการเลือกหลักสูตร In-House Training ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

และการพัฒนา Soft Skills ระดับผู้นำได้เลย!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


เปิดลงทะเบียนแล้ว!!

แบบนี้สิ… ถึงจะเรียกว่า Feedback

(Effective Feedback Skill for Leadership)

Effective Feedback แบบนี้สิ ถึงจะเรียกว่า Feedback โค้ช อ้อย อาจารย์ ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ Alert Learning and Consultant นายเรียนรู้ public training in house training promotion

Effective Feedback แบบนี้สิ ถึงจะเรียกว่า Feedback โค้ช อ้อย อาจารย์ ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ Alert Learning and Consultant นายเรียนรู้ public training in house training promotion DISC

โค้ชอ้อย – อาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

Certified Everything DiSC Trainer , ICF PCC Coach

ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการสื่อสาร

(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูโปรไฟล์วิทยากร)


ALERT Learning and Consultant

บริษัท Training ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการพัฒนา Soft Skill ระดับผู้นำ

อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร a@lert learning and consultant นายเรียนรู้ nairienroo single page note taking หลักสูตร ฝึก อบรม เทคนิค การนำเสนองาน สรุป ทุกอย่าง ลงใน กระดาษ แผ่น เดียว toyota one page note taking single page knowledge sharing หลักสูตร single page by alert one page

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ดูรายละเอียดหลักสูตร In-House Training ทั้งหมด คลิก

แอดไลน์เพื่อถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้

ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ เพื่อให้เราติดต่อกลับ (หากต้องการรับบทความทิ้งอีเมลไว้เลย!)

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

Related Posts