"คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา" ตอนที่ 3

ในคืนที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ครอบครัวหนึ่งหนีออกจากเมืองโซโดม แล้วต้องมาพบกับแม่น้ำที่ขวางทางอยู่ ตามคำพยากรณ์ในเวลานั้นบอกว่า สะพานจะขาดภายในเวลา 15 นาที ในการข้ามสะพานนี้ เวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละคนเป็นดังนี้ ลูกชาย 1 นาที, ลูกสาว 2 นาที, พ่อ 5 นาที, แม่ 8 นาที และมีเงื่อนไขอยู่ว่า การข้ามสะพานแต่ละครั้ง สามารถข้ามได้ทีละ 2 คน และเวลาที่ต้องใช้จะเท่ากับเวลาที่คนข้ามได้ช้ากว่าจำเป็นต้องใช้ นอกจากนั้นคบเพลิงสำหรับส่องทางเดินก็มีอยู่เพียงอันเดียว ถามว่า ครอบครัวนี้จะสามารถข้ามสะพานนี้ได้หมดทุกคนทันเวลาหรือไม่ ? หมายเหตุ : คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com […]

"คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา" ตอนที่ 2

นายเจฟเกิดทะเลอทะล่าไปอวดฉลาดกับเจ้าพ่อมาเฟียแห่งเมืองชิคาโก เจ้าพ่อมาเฟียจึงป้อนคำถามยาก ๆ ให้ตอบ ถ้านายเจฟตอบไม่ได้ก็จะต้องโดนหล่อฝังเข้าไปในคอนกรีต คำถามมีดังนี้ “มีขวดไวน์ขนาดบรรจุ 1 ลิตร อยู่ 1 ขวด และมีเหยือกขนาดบรรจุ 800 มิลลิลิตร อยู่ 1 ใบ ต้องการแบ่งไวน์ 400 มิลลิลิตร ให้มาอยู่ในเหยือกดังกล่าวนี้” ถามว่า นายเจฟจะทำได้อย่างไร ถ้าสิ่งที่เจ้าพ่อยื่นให้เป็นแก้วไวน์ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร เพียงใบเดียวเท่านั้น และได้กำชับว่าไวน์แพงมาก ห้ามเททิ้งเด็ดขาด คำถามนี้เล่นเอานายเจฟเหงื่อตกไปเลย นายเจฟจะทำยังไงดี ? หมายเหตุ : คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) […]

"คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา" ตอนที่ 1

ในการสำรวจสภาพการณ์ของการพัฒนาเพื่อออกตัวผลิตภัณฑ์ X ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเฟสต่อไปของบริษัทในตลาด 4 ราย คือ บริษัท A, B, C และ D ได้ข้อมูลว่า ถ้าบริษัท A หรือ B อย่างน้อยหนึ่งบริษัททำการพัฒนาอยู่ บริษัท C ก็กำลังพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าบริษัท A หรือ C อย่างน้อยหนึ่งบริษัททำการพัฒนาอยู่ บริษัท B ก็กำลังพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าบริษัท A หรือ D อย่างน้อยหนึ่งบริษัททำการพัฒนาอยู่ บริษัท B หรือบริษัท C อย่างน้อยหนึ่งบริษัทจะไม่ทำการพัฒนา ถามว่า บริษัท A ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ X อยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด ? หมายเหตุ : คัดลอกและดัดแปลงมาจากหนังสือ “เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical […]

คิดกันต่อกับโครงการ "โรงเรียนนักคิด"

ว่ากันต่อด้วยไอเดียการทำโครงการ “โรงเรียนนักคิด” วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่สนใจในโครงการนี้ ซึ่งสนใจอยากให้ไปจัดอบรมให้กับอาจารย์อาชีวะที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 400 วิทยาลัย เป็นโจทย์ที่ต้องขบคิดกันต่อไปว่าจะไปสร้างความร่วมมืออย่างไรในระดับ Cluster ระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั้น ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนนักคิด” ให้เกิดขึ้น   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : นายเรียนรู้ Line ID : […]

โครงการ "โรงเรียนนักคิด"

ทักษะหนึ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ และการทำงานในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ “ทักษะการคิด” แต่น้อยมากที่จะมีการฝึกฝน “ทักษะการคิด” ให้กับนักเรียน ผู้เขียนเองมีประสบการณ์ในเรื่องการสอน “ทักษะการคิด” ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Skill) ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ผู้เขียนเลยคิดร่างโครงการคร่าว ๆ ขึ้นมา ในการทำโครงการพัฒนาทักษะการคิด ให้กับคุณครู และนักเรียนในที่ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนนักคิด” องค์กรใดที่ต้องการทำ CSR กับโรงเรียนในท้องถิ่น หรือโรงเรียนใดที่ต้องการพัฒนาครู และนักเรียน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ boonlert.alert@gmail.com หรือ 062-9541441 (อาจารย์บุญเลิศ)   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ […]

ตรรกศาสตร์กับการดำเนินชีวิต

ตรรกศาสตร์กับการดำเนินชีวิต รัก… เกลียด… เชื่อฟัง… ดื้อ… ดี… ไม่ดี… ต่างล้วนเป็นตัวแปรอิสระที่ไม่ขึ้นต่อกัน ไม่สามารถใชัตรรกศาสตร์อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เกี่ยวข้องกันได้ เช่น เรามักได้ยินผู้ใหญ่พร่ำสอนบ่อย ๆ ว่า “เด็กดีต้องเชื่อฟัง” “เด็กดีต้องไม่ดื้อ” ลองมาใช้ตรรกศาสตร์ขบคิดดู ถ้าหนูเชื่อฟังแล้วหนูเป็นคนดี…จริงหรือ ? หนูเป็นคนดีก็ต่อเมื่อหนูเชื่อฟัง…จริงหรือ ? ชวนให้คิดกันต่อครับ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ เพ่งโทษใครว่าเป็น “คนดี” “คนไม่ดี” เพียงเพราะคำว่า รัก… เกลียด… เชื่อฟัง… ดื้อ… จงตั้งสติใคร่ครวญ “ห้อยแขวนคำพิพากษา”   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร […]

Play and Learn with BoardGame

ช่วงหลังนี้ผมมักจะนำ BoardGame ที่ชื่อว่า “Hey! That My Fish” ไปให้ผู้เรียนได้เล่นกันในหลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธ์” เสมอ ถามว่าเล่นเกม Hey! That my fisn แล้วได้เรียนรู้อะไร ? นอกจากความสนุกสนาน คำตอบที่ได้มันเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนเล่นเกมอยู่ ผู้เรียนได้เข้าใจทฤษฎีเกม (Game Theory) จากการเรียนรู้ผ่านเกม ไม่ใช่จากการ Lecture ทำให้เข้าใจว่าเมื่อมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสถานการณ์หนึ่ง ๆ การตัดสินใจของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อผู้เล่นคนที่เหลือทันที นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นเกม ทำให้เราสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเอาชนะได้ อย่างเช่น ผู้ชนะในเกมนี้ คือ พี่แดง ซึ่งถ้าเทียบจำนวนเกาะที่ครอบครองแล้วเกือบจะน้อยที่สุด แต่ได้จำนวนปลามากที่สุด เปรียบเทียบกับธุรกิจจริงในเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ชนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องครอง Market Share ได้เยอะที่สุด แต่จะต้องมีความสามารถทำกำไรที่มากกว่า อย่างเช่น กรณีตลาดมือถือระหว่าง Apple และ Samsung ที่ Apple ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เน้นจะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด แต่ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นไปตลาดระดับบนที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีกว่า ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น […]

Scenario Analysis ฉายภาพให้เห็นก่อนตัดสินใจ

การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉายภาพที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้ คือ Scenario Analysis ขั้นตอนในการทำ Scenario Analysis จะเริ่มต้นจาก การรวบรวมข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ พิจารณาถึงความแน่นอน ความไม่แน่นอน และแนวโน้ม ของแต่ละปัจจัย สร้างแบบจำลองสถานการณ์ ในกรณีต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของแต่ละสถานการณ์ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจ วางแผนดำเนินการ และเตรียมแผนป้องกันความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี   ดูรายละเอียดหลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”   สนใจฝึกอบรมติดต่อ A@LERT Learning and Consultant คุณสุภาวดี (จี) 086-777-1833 คุณทิพย์สุวรรณ (เพชร) 081-711-3466 contact@nairienroo.com   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร […]

Benchmarking เทียบเคียงสู่ความเป็นเลิศ

Benchmarking คือ กระบวนการในการเทียบเคียงความสามารถในด้านต่าง ๆ เทียบกับคู่แข่ง ซึ่งบริษัท Xerox ผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารชั้นนำของโลก ได้นำวิธีการ Benchmarking นี้มาใช้ในช่วงปี 1980 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของตนเอง เนื่องจากบริษัท Xerox ประสบปัญหาด้านการตลาดอย่างรุนแรง สูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทคู่แข่งจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาตีตลาดด้วยราคาสินค้าที่ต่ำกว่า และคุณภาพที่ดีกว่า กระบวนการทำ Benchmarking คือ การวัด และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติงานกับองค์กรที่ดีกว่า เพื่อนำผลเปรียบเทียบนั้นมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยต้องเข้าไปเสาะแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรอื่น ๆ ค้นหาว่าอะไร คือ Key Success Factor ในการที่องค์กรนั้นทำจนประสบผลสำเร็จ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเรา ขอย้ำนะครับอย่าไป copy คนอื่นมาทั้งดุ้น เพราะแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ประเภทการทำ Benchmarking Internal Benchmarking คือ การทำ Benchmark เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานเหมือน ๆ กัน ภายในองค์กร […]

ตั้งเป้าหมายให้สุดโต่งด้วยมุมมอง Think from Right Hand Side

รูปที่ 1 การตั้งเป้าหมายด้วยมุมมอง Think from Right Hand Side การตั้งเป้าหมาย คือ หนึ่งในกระบวนการของการวางแผน หรือในกระบวนการแก้ไขปัญหา (ดังแสดงในรูปที่ 2) ที่เราต้องรู้ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเป้าหมายที่เราต้องการอยู่ที่ระดับใด ? รูปที่ 2 วงจรการแก้ปัญหาแบบ Systems Problem Solving ซึ่งโดยทั่วไปแล้วที่เรานิยมตั้งเป้าหมายกันนั้นจะใช้มุมมอง Think from Left Hand Side คือ มองว่าสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร ค่า Actual ที่ทำได้มีค่าเท่าไหร่ ? แล้วจะกำหนดเป้าหมายในอนาคตว่าควรทำได้เท่าไหร่ ? โดยพิจารณาจาก Past Performance ผลงานย้อนหลัง 3-5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นอย่างไร Benchmarking เปรียบเทียบผลงานกับคู่แข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่หากเราจะลองตั้งเป้าหมายให้สุดโต่ง ต้องพลิกมุมมองจาก Think from Left Hand Side เป็น Think from […]