BCG Matrix im

ธุรกิจ เด่น-ดับ ตรวจจับด้วย BCG Matrix

เมื่อใดที่กิจการเริ่มขยายตัว มีหลายธุรกิจในมือ แน่นอนว่าหลายๆ บริษัทต้องคอยตรวจคอยส่องธุรกิจในมือว่าตัวไหนเด่น หรือตัวไหนใกล้ดับ ซึ่งมีวิธีตรวจจับง่ายๆ ด้วย BCG […]

อ่านต่อ
อบรม หัวหน้า งาน im

คุณคือ จุดอ่อน ?

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวการปรับลดขนาดองค์กร การปลดพนักงาน (Layoff) โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเข้ามาของเทคโนโลยี หรือจากการควบรวมกิจการ ส่งผลให้องค์กรต้องตัดสินใจผ่าตัด ปรับลดขนาดองค์กร […]

อ่านต่อ

มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented)

การมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ (Focus on Objectives, Process Oriented) เป็นหลักการทำงานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ […]

อ่านต่อ

การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focused)

การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focused) เป็นแนวคิดการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีลูกค้าที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใน (Internal Customer) […]

อ่านต่อ

"Turtle Diagram"คือ อะไร ?

Turtle Diagram เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในการออกแบบกระบวนการ และทวนสอบกระบวนการ โดยพิจารณาว่าหากมี Input ที่ได้รับเข้ามา จะทำให้เกิด […]

อ่านต่อ