fbpx

"LOHAS" แรงกดดันสู่ "Green Business"

img_about00

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ ปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเฝ้าจับตาการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค

ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งประมาณการณ์กันว่าประมาณ 20% ของจำนวนผู้บริโภคทั้งหมดในอเมริกา เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะ “ผู้บริโภคที่มีจิตสำนึก (Conscious Consumer)” ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และความยุติธรรมทางสังคม โดยมีการให้คำนิยามว่าเป็น “วิถีชีวิตที่รักสุขภาพและความยั่งยืน (Lifestyles of Health and Sustainability – LOHAS)”

ตลาด LOHAS เริ่มขยายตัว และเติบโตอย่างมาก ในประเทศญี่ปุ่นประมาณการณ์กันว่ามีสัดส่วนสูงถึง 29%

โดยสามารถจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้ดังนี้

  1. สุขภาพส่วนบุคคล เช่น อาหารธรรมชาติ อาหารออร์แกนิค การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น
  2. อาคารเขียว
  3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  4. วิถีชีวิตธรรมชาติ เช่น วัสดุที่ใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เสื้อผ้า เป็นต้น
  5. พาหนะทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
  6. พลังงานทางเลือก

ดังนั้นตลาด LOHAS ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นแรงกดดันทางธุรกิจ ให้ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธุรกิจเขียว (Green Business)

หันมามองในบ้านเราก็เริ่มมีหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในตลาด LOHAS ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมบ้านของ “SCG HEIM” ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เวลาอยู่ในบ้าน

แล้วธุรกิจของคุณละพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง ?

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และที่ปรึกษา

A@LERT Learning and Consultant

มือถือ 086-7771833

E-mail : boonlert.alert@gmail.com

Facebook : นายเรียนรู้

Line ID : @lert

www.nairienroo.com

Related Posts