Productivity Facilitator ฟันเฟืองสำคัญเพิ่มผลผลิตองค์กร

ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน องค์กรจะต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่คุณภาพ (Quality) ระยะเวลาในส่งมอบ (Time) และต้นทุน (Cost) กิจกรรมเพิ่มผลผลิต […]

อ่านต่อ
นโยบาย ค่าแรงขั้นต่ำ ผลกระทบ Analytical and Systematic Thinking ครบรอบ 9 ปี Alert Learning and Consultant นายเรียนรู้ Nairienroo บุญเลิศ คณาธนสาร เลือกตั้ง 2019

นโยบาย “ค่าแรงขั้นต่ำ” ใครช้ำ? ใครได้?

นโยบาย “ค่าแรงขั้นต่ำ” ใครช้ำ? ใครได้? นโยบายปรับขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ อีกหนึ่งกลยุทธ์นโยบายหาเสียงที่หลายๆ พรรคงัดออกมาใช้เพื่อดึงคะแนนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน […]

อ่านต่อ
รัก ใน ออฟฟิศ im

รัก ใน ออฟฟิศ ผิดตรงไหน? (Trick for HR)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตในออฟฟิศหรือที่ทำงานมากกว่าสถานที่อื่นใด จึงมีโอกาสสูงมากที่เราจะพบคนที่ถูกใจในที่ทำงาน พบ รัก ใน ออฟฟิศ ซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่นิดหน่อย เพราะหากไม่นับเรื่องส่วนตัวที่กลัวว่าเลิกกันแล้วจะมองหน้ากันไม่ติด ยังมีเรื่องจริยธรรมการทำงานที่องค์กรควรคำนึงถึงอีก […]

อ่านต่อ

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด…เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา ปัญหาเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องเผชิญ แต่หลายครั้งหลายหนที่หลายคนจับต้นชนปลายไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะไม่รู้ประเภทของปัญหา หากเรามาจำแนกประเภทของปัญหา […]

อ่านต่อ

IS AND IS NOT กับเหตุการณ์ขโมยภาพ

ความตั้งใจเดิมในวันนี้นั้น อยากที่เขียนวิเคราะห์เชื่อมโยงการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นข่าวที่โด่งดังเรื่องหนึ่ง คือ ข่าวของรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขโมยภาพจากโรงแรมแห่งหนึ่ง ล่าสุดก่อนผมลงมือเขียนบทความนี้ท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ก็ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น […]

อ่านต่อ

"คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา" บทที่ 5

เบื้องลึกการตัดสินใจ หลายครั้งหลายหนที่เรามักมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน บ่อยครั้งมักจบลงเอยด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกัน ใช้คำพูดที่เหน็บแหนมกัน หากเป็นในที่ประชุมภายในบริษัท ภายในองค์กรก็มักจบลงด้วยการทุบโต๊ะโดยผู้มีอำนาจในที่ประชุม หรือลงมติด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุม น้อยครั้งมากที่หันเข้าเข้ามาหากัน […]

อ่านต่อ