fbpx
BCG Matrix im

ธุรกิจ เด่น-ดับ ตรวจจับด้วย BCG Matrix

เมื่อใดที่กิจการเริ่มขยายตัว มีหลายธุรกิจในมือ แน่นอนว่าหลายๆ บริษัทต้องคอยตรวจคอยส่องธุรกิจในมือว่าตัวไหนเด่น หรือตัวไหนใกล้ดับ ซึ่งมีวิธีตรวจจับง่ายๆ ด้วย BCG Matrix ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Boston Consulting Group เพื่อใช้วิเคราะห์ว่าธุรกิจของเรามีสถานะอย่างไร โดยพิจารณาจาก 2 มิติร่วมกัน คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) และส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

BCG Matrix co

จากกราฟ BCG Matrix สามารถวิเคราะห์และแบ่งสถานะทางธุรกิจออกมาได้ 4 แบบ ได้แก่

  1. Stars (บนซ้าย) คือ ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตและมีส่วนแบ่งของตลาดสูง เป็นธุรกิจที่โดดเด่น กลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้กับธุรกิจประเภทนี้ คือการลงทุนเพื่อรักษาความโดดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งต่อไปเรื่อยๆ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะถูกคู่แข่งรายใหม่ ๆ เข้ามาแย่งเค้กในตลาด
  2. Cash Cows (ล่างซ้าย) คือ ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของตลาดต่ำ แต่ส่วนแบ่งของตลาดสูง ธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจหลักที่ทำเงินให้กับบริษัท มีความมั่นคงและดำเนินมาถึงจุดอิ่มตัว กลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้กับธุรกิจที่เป็น Cash Cows คือ การนำกำไรที่ได้จากธุรกิจไปลงทุนต่อยอดในธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง
  3. Question Marks (บนขวา) คือ ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง แต่มีส่วนแบ่งของตลาดต่ำ ธุรกิจประเภทนี้ยังเป็นลูกผีลูกคน ส่วนใหญ่มักมีปัญหามาจากการดำเนินงานภายในองค์กรเองที่ยังมีจุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต และอื่น ๆ ทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้กับธุรกิจที่เป็น Question Marks คือ การปรับกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการทำ Business Process Improvement เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
  4. Dogs (ล่างขวา) คือ ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตและมีส่วนแบ่งของตลาดต่ำ อนาคตธุรกิจประเภทนี้เสี่ยงมืดมนดับสนิท กลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้กับธุรกิจที่เป็น Dogs คือกลยุทธ์ในการถอย ขายทิ้ง หรือเลิกทำธุรกิจนี้ แล้วปรับทัพนำกำลังที่มีไปพัฒนาธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มไปต่อได้มากกว่า

ธุรกิจในมือของเราอาจมีทั้งโดดเด่น มั่นคง ลูกผีลูกคน ดับสนิท ในฐานะเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารจึงต้องคอยส่องกล้องจับตาและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เพราะหลายครั้งที่เจ้าของมักชะล่าใจ กว่าจะรู้ว่าธุรกิจดาวเด่นกำลังดับ ก็ช้าไปที่จะแก้ไขอะไรซะแล้ว…

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (นายเรียนรู้) – ผู้เขียน

จี สุภาวดี – ผู้เรียบเรียง

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร

“Strategic Thinking – คิดเชิงกลยุทธ์”

บทความแนะนำ

พลิกมุมมอง Balanced Scorecard สู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน

“Project Triangle” ปัจจัยควบคุมความสำเร็จโครงการ

แบ่งเวลาให้ดีด้วย Time Management Matrix

ติดตามสาระน่ารู้ด้านการพัฒนาทักษะเพื่อธุรกิจ และบทความอื่นๆ

แอดนายเรียนรู้เป็นเพื่อนเลย!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) จนไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน

Strategic Thinking

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@

Related Posts