fbpx
lean management im

เคลียร์จุดอ่อน ก่อนสร้างจุดแข็ง (หลักสูตร ฝึก อบรม Lean Management)

ด้วยสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้การอยู่รอดของแต่ละองค์กรนั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกัน หากองค์กรนั้นกลับมีจุดอ่อนมากมาย เราจะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง หลักสูตร ฝึก อบรม Lean Management

Lean management co

นอกจากการที่องค์กรต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร ? เราต้องหันกลับมาพิจารณาว่ากระบวนการในการส่งมอบคุณค่า (Value) ที่ตรงความต้องการของเรานั้นเป็นอย่างไร และรวดเร็วเพียงใด ? โดยอาศัยกลยุทธ์ “Lean” ขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ซึ่งมี 8 ข้อหลักๆดังนี้

หลักสูตร ฝึก อบรม Lean Management

  1. Defect – เกิดของเสียมากน้อยเพียงใด ?
  2. Overproduction – ผลิตของมากเกินความจำเป็นหรือเปล่า ?
  3. Waiting – มีการรองานเกิดขึ้นไหม ?
  4. Not Using Staff Talent – ใช้คนไม่เต็มศักยภาพหรือเปล่า ?
  5. Transportation – ขนย้ายของมากเกินความจำเป็นไหม ?
  6. Inventory – จัดเก็บ Stock มากไปไหม ?
  7. Motion – คนงานเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือเปล่า ?
  8. Excessive Processing – ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนมากไปไหม ?

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ความสูญเสีย 8 ประการ ลดได้ก็ลีนกระบวนการทำงานได้ !

ถัดจากนั้น บริษัทต้องอาศัยการสำรวจและสังเกตการณ์หน้างาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามหลักการ 3G (Genba, Genbutsu, Genjitsu)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : แก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องใช้ “3G”

ซึ่งหลายองค์กรอาจมีที่ปรึกษาจากภายนอก เป็นผู้ช่วยในการค้นหาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมด้วย

จากนั้นจึงค่อยออกแบบและปรับปรุงกระบวนการเพื่อขจัดความสูญเสียต่าง ๆ ให้หมดไป ด้วยเทคนิค 5W1H และ ECRS ที่ช่วยพิจารณาว่างานที่ทำอยู่จำเป็นต้องทำจริง ๆ หรือไม่ ? มีสิ่งใดสามารถ “ตัดออก” หรือ “ยุบรวม” หรือ “จัดสลับ” หรือ “ทำให้ง่ายขึ้น” ได้หรือไม่ ?

หากจะเปรียบเทียบง่ายๆ หลักการ “Lean” ไม่ต่างจากคนที่ยอมรับและพยายามปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเอง ก่อนจะสร้างและพัฒนาจุดแข็ง เช่นเดียวกัน ในการแข่งขันทางธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรให้เติบโตจึงอาจไม่ใช่การเพิ่มเพื่อให้ได้ “ผลลัพธ์” ที่ดีเชิงปริมาณ หากแต่เป็นการลดหรือขจัดบางสิ่งออกไปและหันกลับมาให้ความสำคัญที่ “กระบวนการ”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : คำถามง่าย ๆ ที่ทรงพลัง “5W1H” สู่การปรับปรุงงานด้วย “ECRS”

บทความโดย – อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (นายเรียนรู้)

เรียบเรียงโดย – จี สุภาวดี เจ๊ะหมวก

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตร

“Business Process Improvement by Lean Thinking”

บทความแนะนำ

สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ

8 ขั้นตอน หา ‘คนที่ใช่’ ให้องค์กร Trick for HR

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามสาระน่ารู้อีกมากมายและบทความอื่นๆ

แอดนายเรียนรู้เป็นเพื่อนเลย!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


มาทำความเข้าใจถึงการ เคลียร์จุดอ่อน ก่อนสร้างจุดแข็ง โดยใช้ แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน เพื่อประสิทธิภาพใน กระบวนการ ทำงาน ใน หลักสูตร ฝึก อบรม Lean Management

Business Process Improvement by Lean Thinking

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@

Related Posts