ชีวิตนี้…ได้ดีเพราะมีโปร

ชีวิตนี้…ได้ดีเพราะมีโปร คำว่า “โปร” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “โปรโมชั่น” ตั๋วเครื่องบินใด ๆ นะครับ แต่ผมกำลังหมายถึง Professional มืออาชีพตัวจริง ผมเริ่มต้นอาชีพวิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว มืออาชีพที่ผมได้ไปเรียนรู้ด้วย คือ Pro.Trainer – อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ในการอบรมหลักสูตร Innovative Trainer รุ่นที่ 1 จำนวน 5 วัน ได้เทคนิคในการสอนแบบ Activity Based Learning มามากมาย หลังจากนั้นก็ได้มาติดตามงานเป็นผู้ช่วยวิทยากรให้กับอาจารย์ไชยยศ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การจริงในการเป็นวิทยากร ซึ่งได้บทเรียนต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องความเป๊ะของอาจารย์ ผ่านไป 2 ปี ผมต้องการค้นหารูปแบบการสอนที่เป็นแบบของตนเอง เมื่อไปได้เจอ Professional อีกท่าน คือ Pro. Training & Group Coaching – […]

"Coach" vs "Consultant" คู่คิดธุรกิจ

ปัจจุบันที่กระแสนิยมในเรื่องโค้ช (Coach) กำลังมาแรง ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันบ่อย ๆ ก็คือ ระหว่างโค้ช (Coach) กับที่ปรึกษา (Consultant) อย่างไรดีกว่ากัน ? ทั้งสองบทบาทเสริมกันหรือขัดแย้งกัน ? ถ้าเราพิจารณาในส่วนประกอบทั้ง 2 บทบาทนั้น จะประกอบด้วย Self – ตัวเราเองที่สวมบทบาทโค้ช หรือที่ปรึกษา Other – ผู้อื่นที่สวมบทบาทโค้ชชี่ หรือผู้รับคำปรึกษา Context – บริบทเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการจะเลือกสวมบทบาทโค้ช หรือที่ปรึกษานั้น ตัวเราเองต้องพิจารณาความพร้อม หรือความต้องการของผู้อื่นด้วยว่าเขาต้องการให้เราทำการโค้ชให้ หรือเขาต้องการที่จะขอคำปรึกษาจากเรา เมื่อเราได้พิจารณาความต้องการของผู้อื่นแล้ว เราก็ต้องไปพิจารณาใน Context ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทที่ปรึกษา ในเรื่องบริบทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา (Faith) ในตัวที่ปรึกษามากขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างโค้ช กับโค้ชชี่ สิ่งสำคัญคือความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Trust) และโค้ชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้รายละเอียดในเรื่องที่ทำการโค้ช แต่การมีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่อง ๆ นั้นด้วยจะช่วยส่งเสริมการฟังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่การตั้งคำถามที่ทรงพลัง (Powerful […]

ปล่อยให้กระบวนการเรียนรู้มันไหล (Flow) ไป

วันนี้เป็นวันที่สองในการเรียนรู้ในหลักสูตร “Leadership for Transcendence” หัวข้อในการเรียนรู้ในวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่อง “Intuition” เช่นเดิม เริ่มต้นในวันนี้ กระบวนกรให้ Check-in ว่า “วันนี้เราจะอนุญาตให้ตัวเราเองทำอะไรได้บ้าง ?” ซึ่งเป็นคำถามที่ดีเลยทีเดียว ที่มาปลดล็อคอะไรบางอย่าง เพื่อให้เราพร้อมเรียนรู้กับมัน เมื่อวานผมเป็นนักเรียนที่ตั้งคำถามในหัวตลอดเวลาว่าสิ่งที่กระบวนกรพูด ชี้แนะ หรือนำกระบวนการมันใช่ไหม ? เรียกว่ามีคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลา แต่พอเจอคำถามตอน Check-in ผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะอนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้ไปกับมันอย่างไหลลื่น (Flow) ไปกับกระบวนการที่กระบวนกรจะนำพาเราไป ระหว่างทางในการเรียนรู้ในวันนี้ ผมก็ปล่อยตัวเองไหลไปกับกระบวนการเรียนรู้ แต่ก็ยังมีเผลอตั้งคำถามเป็นระยะ ๆ จนช่วงสุดท้ายในกระบวนการของวัน ก็ได้ค่อย ๆ ตกผลึกในกระบวนการเรียนรู้ของเราบางอย่างว่า “ขณะที่เราพยายามปล่อยให้มันไหล (Flow) ไปอย่างอิสระ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็พยายามจำกัดขอบเขต (Boundary) ของการไหลนั้น ให้อยู่ในมิติที่เราจับต้องได้ หรือพยายามให้มันมาอยู่ใน Framework กรอบความคิด ความเชื่อเดิม ๆ ของเรา เราไม่ได้ปล่อยให้มันไหลไปอย่างอิสระจริง ๆ แต่หากเราทลายกรอบความคิดเดิมออกก่อน หรือปรับกรอบความคิดให้ยืดหยุ่นมีรูปทรงได้อิสระ เราก็จะมีช่องว่างในการรับรู้ เรียนรู้ ผ่านการไหลของกระบวนการมากขึ้น”   […]

ว่าด้วยปัญญาญาณ (Intuition)

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาเรียนในหลักสูตร 3 วันในหลักสูตร “ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence)” ที่ สสส. ซอยงามดูพลี ประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Class ในวันนี้ คือ หัวข้อเรื่อง Intuition ซึ่งมีคำเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ญาณทัศนะ” หรืออาจจะใช้คำว่า “ปัญญาญาณ” แต่จะใช้คำอะไรคงไม่สำคัญไปกว่าการทำความเข้าใจกับมัน หากจะลองถามกับตัวเองว่าเรามี “Intuition” หรือไม่ ? สำหรับผมแล้วก็คงจะมีในเชิง Sense ที่สัมผัสกับผู้คนที่เข้ามาในชีวิต พิจารณาว่าคนไหนที่เราน่าคบค้าสมาคมด้วย คนไหนที่เราต้องวางตัวห่าง ๆ ไว้ หรือบางเรื่องมันมีความคิดที่ปิ๊งแว๊บเองขึ้นมาในหัวขณะที่เดินเล่นออกกำลังกายรอบหมู่บ้าน อยู่ดี ๆ ก็คิดได้ ถ้าจะถามว่าเชื่อไหมว่ามีเรื่อง “Intuition” ? ก็เชื่อและมั่นใจว่ามีอยู่จริง เพียงแต่ระดับการรับรู้ของแต่ละคน อาจจะมีต่าง ๆ กันไป ถ้าจะให้อธิบายความหมายของคำว่า “Intuition” นั้น ผมมองว่าเราสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราได้ สามารถสัมผัสถึงพลังงานที่คนรอบข้าง บรรยากาศโดยรอบได้ หากเราลองใช้ความเงียบอยู่กับตัวเองนิ่ง ๆ ปิดการรับรู้ที่ใช้ประสาทสัมผัสปกติของเราไม่ว่าจะเป็นในรูป […]

"คั่วคนให้ค้นเป้า" โดย อ.ณรงค์วิทย์

วันนี้ (08/01/60) มีโอกาสอันดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คั่วคนให้ค้นเป้า” โดย อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง บุคคลที่ปรากฎในภาพบทความนี้ อาจารย์เริ่มต้นว่า วันนี้เราจะมาใช้วิธีการโค้ชแบบ “เขกกะโหลก” ใช้วิธีการคั่ว เพื่อกะเทาะสิ่งที่เป็นเปลือกออกไปให้หมด โฟกัสในสิ่งที่เป็นแก่นจริง ๆ แล้วทำมันให้สำเร็จซะก่อน ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่างนน้อยก่อนที่เราจะไปช่วยสังคม เราควรเอาตัวเองให้รอดเสียก่อน หลังจากทุกคนแนะนำตัวแล้ว ก็เริ่มการคั่วกันเลย คำถามที่ 1 “ชีวิตนี้ต้องการอะไรอีก ?” (เงิน งาน บ้าน รถ ชื่อเสียง อิสรภาพ) คำตอบในคำถามนี้ ผมโฟกัสไป 2 ประเด็นหลัก ๆ เรื่องสุขภาพ ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระคนอื่น เรื่องงานวิทยากร ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้มาในเรื่องรายได้ และเวลาว่าง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะเก็บสะสมเพื่อสร้าง Hostel ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนหลากหลายวัย หลากหลายเชื้อชาติในช่วงวัยชรา ส่วนเวลาว่างจากงานวิทยากร และที่ปรึกษา ก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลืองานสังคม และการศึกษา จากเป้าหมายที่ทุกคนได้เล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ก็บอกตรง ๆ ว่า […]

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกลไก CSR

วันนี้ได้มีโอกาสทำงานในบทบาทที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่ทำงานภาคสังคมแห่งหนึ่ง ที่มีความรู้ และประสบการณ์มากมายในการทำงานกับคนชายขอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานสตรี และเด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน ฯลฯ โดยที่ผ่านมามีทั้งการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน การจัดทำชุดความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา ประเด็นที่ปรึกษาหารือกันวันนี้ ก็คือ จะทำอย่างไรให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนชายขอบต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการใส่ใจและดูแล เพราะที่ผ่านมาการทำงานผ่านกลไกของภาครัฐยังขับเคลื่อนไปไม่ได้เท่าไหร่นัก เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำประเด็นปัญหาเหล่านี้ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจ ? แนวคิดที่มองเห็นศักยภาพขององค์กรที่ทำงานภาคสังคมนี้มี ก็คือ ความรู้ และประสบการณ์จริงในปัญหาสังคม ซึ่งน่าจะนำไปช่วยภาคธุรกิจได้ในมิติต่าง ๆ เช่น งานแรงงานสัมพันธ์ ที่ต้องจัดการปัญหากับแรงงานต่างด้าว มีปัญหา Turn Over สูง จะทำอย่างไรที่จะเข้าไปจัดการช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้ งานชุมชนสัมพันธ์ ที่ต้องทำความเข้าใจ และแก้ปัญหากับชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน จะเข้าไปใช้เวทีในการสานเสวนาทำความเข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไร งาน CSR ในภาพใหญ่ ที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความใส่ใจมากขึ้นว่าจะทำอะไรมากไปกว่าการปลูกป่า แจกผ้าห่ม โดยชวนมาทำโครงการร่วมกันที่แก้ปัญหาสังคมคนชายขอบที่แท้จริง นี่คงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่องค์กรภาคสังคมเริ่มขยับตัวที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกลไก CSR ของภาคธุรกิจ มากกว่าที่จะไปขับเคลื่อนทางนโยบายผ่านกลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่สุดท้ายความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้จริง […]

ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น…เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่

สิ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างดีนั้น คือ การเข้าใจตัวตนของตัวเอง และการเข้าใจจุดแข็งของตนเอง หลักสูตร “ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น…เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่” คือ หนึ่งในหลักสูตรที่ผมได้พัฒนาขึ้นมา โดยนำศาสตร์ความรู้ในเรื่อง Enneagram มาผสมผสานกับเนื้อหาในหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” (StrengthsFinder) กับหนังสือ “สร้างจุดเด่น เน้นจุดแกร่ง” (StandOut) ผมกลับมานั่งทบทวนเนื้อหาในหลักสูตรนี้อีกครั้ง เมื่อได้เรียนรู้แนวการฝึกอบรมสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC) เพื่อให้ตัวเองสามารถเป็นกระจกสะท้อนที่ใสให้กับผู้เรียนจะสามารถ “ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น…เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่” ปล.สามารถเข้าไปดู และ Download Slide ได้ที่ ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่ from Boonlert Kanathanasarn   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร วิทยากร และที่ปรึกษา A@LERT Learning and Consultant มือถือ 062 – 9541441 E-mail : boonlert.alert@gmail.com Facebook : […]

ใคร คือ "ครู" ผู้เปลี่ยนแปลง ?

ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ? คำถามนี้เป็นคำถามชวนคิดที่นึกขึ้นได้ขณะยืนอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ในวันนี้ คำว่า “ครู” ในที่นี้ มิได้หมายถึงเฉพาะ “ครู” ที่เป็นตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้มากมายในชีวิตทั้งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง และจากเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือที่อ่าน ในมุมมองของผมเองพอนึกถึง “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ผมจะระลึกนึกถึง “คุณครู” “อาจารย์” ที่สอนให้คิด สอนในหลักการ มากกว่า “คุณครู” “อาจารย์” ที่สอนเทคนิค สอนสนุก “เหตุการณ์” ที่พบเจอความล้มเหลว มากกว่า “เหตุการณ์” ที่พบเจอความสำเร็จ “หนังสือ” ที่แฝงไปด้วยปรัชญา มากกว่า “หนังสือ” How-to แล้วในมุมมองของคุณผู้อ่านละครับ ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ?   “นายเรียนรู้” อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร […]

เมื่อชีวิตไม่ได้มีแค่ "เกียร์เดินหน้า" หรือ "เกียร์ถอยหลัง"

เมื่อชีวิตไม่ได้มีแค่ “เกียร์เดินหน้า” หรือ “เกียร์ถอยหลัง” วันนี้ (02/11/58) ผมได้มีโอกาสอันดี ที่ได้เป็น “Coachee” ของอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย วิทยากรชื่อดังของประเทศไทย โดยเราไปนั่งโค้ชกันในบรรยากาศอันแสนสงบ ณ ร้านกาแฟแห่งหนึ่งด้านหน้าสยามสมาคม ช่วงเกริ่นนำทำความรู้จักระหว่าง “Coach” กับ “Coachee” นั้นเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เพราะผมกับอาจารย์คุ้นเคยเป็นอย่างดี เพียงแต่อาจารย์บอกว่าให้ทำตัวสบาย ๆ เริ่มต้นอาจารย์ถามถึงประเด็น (Topic) ที่ต้องการได้รับการโค้ชในวันนี้ “อาจารย์ครับ ผมอยากหารือว่า ผมกำลังลังเลใจว่า จะถอยหลังกลับไปตั้งหลักทำงานประจำดี หรือ จะเดินหน้าต่อในอาชีพวิทยากรดี ?” – ผมเริ่มเปิดประเด็น “แล้วที่คุณบุญเลิศ คาดหวังไว้หลังจากจบการโค้ชในบ่ายนี้ คือ อะไร ?” – อาจารย์ไชยยศ ตั้งคำถามกลับ “ก็คาดหวังว่าจะได้รับคำชี้แนะครับ ว่าจะวาง Career Path อย่างไรดี กลัวว่าถ้าตัดสินใจพลาดไปแล้วจะหลุดจาก Track ในเส้นทางวิทยากรไปเลย” – ผมให้คำตอบกลับไป […]

TASK of HRD

จากประสบการณ์ในการฝึกอบรม และพัฒนาคนของผู้เขียน ตั้งแต่ปี 2545 มีอยู่หลายบทบาท ได้แก่ Facilitator โครงการ C-Pulp ด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบ Constructionism ให้กับเครือซิเมนต์ไทย (2545-2549) Coach ด้าน Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร (2549-2557) และบทบาทของ Trainer ที่เชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการคิดแก้ปัญหา และคิดตัดสินใจ ให้กับ A@LERT Learning and Consultant ในปัจจุบัน บทบาทของทั้ง Facilitator, Coach และ Trainer ต่างสวมหมวกใบเดียวกัน คือ ทำหน้าที่ HRD ให้กับองค์กรนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายคือ พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ (Knowledge) ที่เพิ่มขึ้น ให้มีทักษะ (Skill) ในการทำงานที่เชี่ยวชาญขึ้น และให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการทำงาน  และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง หน่วยงาน และองค์กรให้สูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่พบเจอในเรื่องผลที่ได้จากการฝึกอบรม ก็คือ […]