fbpx
five-pressure-im

5 แรง กด ดัน ใน ธุรกิจ ที่ควรคิดรับมือ

Michael E. Porter กูรูชื่อดังด้านยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขัน (Competitive Strategy) ได้นำเสนอแนวคิดการแข่งขันในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยโมเดล “Five Forces Analysis” ที่เป็น 5 แรง กด ดัน ใน ธุรกิจ ที่เราควรเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรักศึกในวงการ

five-pressure-co

แรงกดดันทั้ง 5 ประการนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในสนามธุรกิจทุกคนจะรู้ ได้แก่…

1.แรงกดดันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง (Rivalry among existing competitors)

ยิ่งคู่แข่งมาก การแข่งขันก็ยิ่งมาก และจะยิ่งรุนแรงหากอุตสาหกรรมโดยรวมขณะนั้นเกิดหดตัว เพราะแต่ละเจ้าต่างก็ต้องแก่งแย่งส่วนแบ่งจากตลาด แล้วยิ่งถ้าลักษณะของสินค้าหรือบริการ เป็นสินค้า Commodity Product ที่ไม่มีความแตกต่างกัน จะส่งผลให้มีการแข่งขันกันในเรื่องราคาสูง และถ้าผู้ประกอบการทุกรายเร่งขยายกำลังการผลิตเต็มอัตรา จะทำให้ผลผลิตล้นตลาดc]tสินค้าราคาตก ดังนั้นในบางครั้งผู้ประกอบการก็ต้องร่วมกันควบคุมกำลังการผลิตของตน

2.แรงกดดันเมื่อมีผู้เข้ามาใหม่ (Threat of new entrants)

เมื่อมีผู้เข้ามาใหม่จะส่งผลให้ปริมาณ Supply ในตลาดและทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้เข้ามาใหม่จะเสียเปรียบด้านต้นทุน เพราะถูกบีบให้ต้องเข้าด้วย Scale ใหญ่ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในต้นทุนที่แข่งขันได้ ทั้งยังต้องสร้างสินค้าหรือบริการที่แตกต่างไปจากเจ้าเดิมที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้ผู้ซื้อเปลี่ยนใจจากสินค้าที่ใช้จนคุ้นชินแล้ว มาทดลองใช้สินค้าตัวใหม่

3.ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of substitute products or services)

สินค้าทดแทนสร้างแรงกดดันให้กับผู้เล่นทุกรายในอุตสาหกรรมได้ หากสินค้าทดแทนนั้นสามารถนำมาใช้ทดแทนได้เกือบ 100% และมี Switching Cost ที่ต่ำ เช่น กรณีกล้องดิจิตอล ที่มาทดแทนกล้องฟิล์ม ในระยะแรกอาจทดแทนได้เพียงแค่บางส่วน เพราะยังมี Switching Cost ที่สูงอยู่ แต่เมื่อราคากล้องดิจิตอลเริ่มลดต่ำลง ผู้บริโภคก็เปลี่ยนมาใช้กล้องดิจิตอลแทน

4.อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining power of buyers)

หากผู้ซื้อสามารถหาสินค้าทดแทนได้และการเปลี่ยนจากการซื้อของจากเจ้าหนึ่งไปเป็นอีกเจ้าหนึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำ การมีผู้ขายหลายรายที่ขายของเหมือน ๆ กัน จึงยิ่งทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมาก และหากเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ก็จะยิ่งมีอำนาจต่อรองกับผู้ขายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ซื้อบางรายที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นได้เองอีกด้วย

5.อำนาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining power of suppliers)

ถ้าคุณเป็นผู้ขายที่ขายสินค้าหรือบริการไม่เหมือนใคร หาสินค้าทดแทนได้ยาก นั่นคือความโชคดี แล้วยิ่งถ้ามีศักยภาพในการขยายตัว คุณจะยิ่งทำให้มีอำนาจต่อรองสูงมาก

หากผู้ประกอบการเข้าใจ 5 แรง กด ดัน ใน ธุรกิจ นี้แล้ว และหาวิธีปรับตัวภายใต้สภาวะการแข่งขันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ นั่นจะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน

บทความโดย – อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร (นายเรียนรู้)

เรียบเรียงโดย – จี สุภาวดี เจ๊ะหมวก

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร

“Strategic Thinking – คิดเชิงกลยุทธ์”

บทความแนะนำ

หาคนที่ใช่ ใจต้องถีง Trick for HR

เคลียร์จุดอ่อน ก่อนสร้างจุดแข็ง

สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหา ใน 1 หน้ากระดาษ

การสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้นำ

ติดตามสาระน่ารู้สำหรับ HR และบทความอื่นๆ

แอดนายเรียนรู้เป็นเพื่อนเลย!

เพิ่มเพื่อน นายเรียนรู้


หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม

“Systems Problem Solving and Decision Making” 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเป็นระบบ

Analytical and Systematic Thinking

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบังคับบัญชาแก่หัวหน้างาน

ทักษะหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

โดดเด่นด้วยสไตล์การสอน ที่ผสมผสาน ระหว่าง…

Activity Based Learning

ใช้เกมและกิจกรรมเข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Problem Based Learning

มีกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการจัดฝึกอบรมติดต่อ

A@LERT Learning and Consultant

098-763-3150 (ชลมารค)

081-711-3466 (ทิพย์สุวรรณ)

contact@nairienroo.com

คลิกที่นี่! เพื่อพูดคุยกับ “นายเรียนรู้” ผ่านทาง Line@

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *